เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลบริษัท
โอกาสทางธุรกิจ
ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมงานกับเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ติดต่อเรา

ชื่อประกอบธุรกิจ : บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด

วันที่ก่อตั้ง          : 14 กันยายน 2559

เลขประจำตัวผู้ประกอบการ : 0105559145890

สำนักงานใหญ่ : 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 (ริเวอร์8) ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120